Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token DeFi 2.0 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DeFi 2.0. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Spell Token

Spell Token SPELL

$0.0014946680 -3.66 % 52.63 %$160,535,755

$73,785,093

160,535,755 BTC Biểu đồ 7 ngày Spell Token
2Tiền ảo Uquid Coin

Uquid Coin UQC

$10.03 5.6 % 11.99 %$100,299,271

$1,223,795

100,299,271 BTC Biểu đồ 7 ngày Uquid Coin
3Tiền ảo Alchemix

Alchemix ALCX

$34.82 6.29 % 17.74 %$75,191,588

$4,962,377

75,191,588 BTC Biểu đồ 7 ngày Alchemix
4Tiền ảo Nemesis PRO

Nemesis PRO NMSP

$2.14 1.01 % 0.77 %$0

$7,769

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Nemesis PRO
5Tiền ảo Hector Network

Hector Network HEC

$0.2868938658 23.75 % 32.58 %$0

$875

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hector Network
6Tiền ảo Olympus v2

Olympus v2 OHM

$12.34 -0.65 % -0.09 %$0

$885,262

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Olympus v2
7Tiền ảo Tokemak

Tokemak TOKE

$1.31 2.61 % 29.58 %$21,436,174

$485,621

21,436,174 BTC Biểu đồ 7 ngày Tokemak
8Tiền ảo Wonderland

Wonderland TIME

$17.01 42.97 % 2.59 %$0

$64,946

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wonderland
9Tiền ảo dForce USD

dForce USD USX

$0.9979321778 -0.07 % -0.06 %$0

$154,002

0 BTC Biểu đồ 7 ngày dForce USD
10Tiền ảo Gyro

Gyro GYRO

$1.32 -0.14 % -0.52 %$0

$191

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Gyro
11Tiền ảo Life DAO

Life DAO LF

$5.33 0 % 0.69 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Life DAO
12Tiền ảo KlimaDAO

KlimaDAO KLIMA

$0.8043534871 13.15 % 16.27 %$6,432,708

$141,461

6,432,708 BTC Biểu đồ 7 ngày KlimaDAO
13Tiền ảo 8ight Finance

8ight Finance EIGHT

$0.7182018957 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày 8ight Finance
14Tiền ảo Tempo DAO

Tempo DAO TEMPO

$0.0023975718 0 % 0.26 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Tempo DAO
15Tiền ảo Rome

Rome ROME

$131.98 2.22 % 0.92 %$0

$12,689

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Rome
16Tiền ảo TempleDAO

TempleDAO TEMPLE

$0.9737703831 0 % -0.02 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TempleDAO